ספרות

נובלה גראפית

תמיכה בהוצאה לאור של ספרות חזותית לקהל מבוגרים בשפה עברית או ערבית  (מקור או תרגום) או ללא טקסט מילולי.מטרת הפרויקט הינה תמיכה ביוצרים העוסקים בתחום, עידוד יצירה ישראלית של ספרות חזותית וחשיפתה לקהל הקוראים המבוגרים.
"נובלה גראפית"- ספרות חזותית לקהל מבוגרים לרבות : נובלה גראפית, פואטיקה מאוירת, קומיקס ו-" picture books ", אשר במרכזה עומד טקסט חזותי ובנוסף, אפשר שיתווסף גם טקסט מילולי בעברית או ערבית , מקור או תרגום . "היוצרים המרכזיים" – המאייר של הטקסט החזותי והכותב או המתרגם של הטקסט המילולי (אם ישנו).

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 15,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "נובלה גראפית" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר (המאייר או הכותב/מתרגם לפי העניין) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות היצירה (טקסט, חומרים חזותיים, ייחודיות ומקוריות) (60%) | הצוות המקצועי - כותב/מתרגם/מאייר/עורך (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב המוצע לפרויקט  (10%) | היתכנות כלכלית - הימצאותם של גורמי מימון נוספים (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.