ספרות

נובלה גרפית

תמיכה בהוצאה לאור של ספרות חזותית לקהל מבוגרים לרבות : נובלה גרפית, פואטיקה מאוירת, קומיקס ו-" picture books ", אשר במרכזם עומד טקסט חזותי ובנוסף , טקסט מילולי בשפה עברית או ערבית או ללא טקסט מילולי.

מטרת הפרויקט הינה תמיכה ביוצרים העוסקים בתחום, עידוד יצירה ישראלית של ספרות חזותית וחשיפתה לקהל הקוראים המבוגרים.

"יוצרים מרכזיים" - המאייר של הטקסט החזותי והכותב של הטקסט המילולי (אם ישנו).

סכום המענק המבוקש 

* מענק מפעל הפיס לנובלה גרפית צפוי להיות בסכום שבין 15,000 ₪ ל-  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

* פרויקטים בתחום זה שיאושרו לקבלת תמיכה מהפיס יחויבו להעביר 20% מסכום המענק המאושר כשכר לאמן, כמפורט בתנאי הסף.
אמן הוא מי שיצירתו במרכז הקטלוג שקיבל תמיכה. במקרה של קבוצת אמנים יחולק הסכום בין חברי הקבוצה. תנאי זה חל רק על מגיש בקשה שהוא תאגיד.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור נובלה גרפית, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לנובלה גרפית בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון: הוצאה לאור, מוזיאון וכד'.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.