ספרות

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הוא המאגר היהודי העולמי הממוחשב של אוניברסיטת בר אילן - הגדול מסוגו בעולם. מדובר באוסף הלכתי של שאלות ותשובות המתפרס על כ- 200 שנות פסיקה של חז"ל.

מטרת הפרויקט היא לסגור את הפער שבין עולם המושגים המודרני לספרות חז"ל. לדוגמא – בביטוי "זיהום אויר" לא נעשה שימוש ע"י חכמי ישראל לדורותיהם. עם זאת, הדבר אינו מעיד על כך שהנשא לא נדון במקורות.

בשנת 2013 החל מפעל הפיס לתמוך (תמיכה תלת שנתית) בפרויקט לטובת פיתוח תוכנת חיפוש מילים מודרניות באוסף הפסיקות "תיאזורוס מושגי".

תוכנה זו תאפשר חיפוש אחר מילה או צירוף מילים וכלים דקדוקיים-לשוניים רבי עוצמה ומדויקים, ניווט בין טקסטים ע"י קישורי העל (היפרלינק) ומציאת המידע הנדרש תוך שניות והצגתו ככתבו וכלשונו המקורי. התקליטור הינו כלי עזר נפלא לרב, לחוקר, לסופר, למורה ולתלמיד הנדרשים לעיון במגוון של מקורות היהדות. חכמתם ותורתם של מאורי הדורות מוגשים במיטב האמצעים הטכנולוגיים, בבחינת "יין ישן בכלי חדש".