ספרות

ספרי פרוזה בשפה הערבית

תמיכה בהוצאה לאור של פרוזה מקורית (להבדיל מתרגום) בשפה הערבית באמצעות מתן מענקים לכותבים ולהוצאות לאור העוסקים בתחום.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לספר פרוזה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור ספר פרוזה, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לספר פרוזה בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף
יחיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.
תאגיד שהוא הוצאה לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.