פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' ירון זילברברג

​​מנימוקי השופטים: 
פרופסור ירון זילברברג הוא אחד מהמדענים המובילים בעולם באופטיקה לא ליניארית. בין הישגיו הבולטים ראוי לציין את עבודותיו החלוציות בבקרה קוהרנטית ע"י קרן לייזר אחת בתחום הפמטו-שניות (אחד חלקי אלף טריליונים של שנייה), שהובילו, בין השאר, לפריצות דרך במיקרוסקופיה ובזיהוי כמויות מזעריות של חמרים. כמו כן ראויים לציון מחקריו הבסיסיים באופטיקה של סוליטונים במערכות מסודרות ולא מסודרות, כולל במערכות דיסקרטיות של מובילי גלים צמודים, תחום שבו תרם תרומות מכריעות שהביאו להבנה עמוקה בפיסיקה ולסלילת דרכים לשימושים פוטנציאליים.
מאמריו הרבים בעיתונים המדעיים החשובים בעולם צוטטו מספר רב ביותר של פעמים ומספר ניכר של פטנטים שלו מצביע על תרומותיו לתעשייה.
 
ירון חינך מספר גדול של סטודנטים מצוינים, מתוכם שבעה הגיעו לאקדמיה בישראל, ואחד בחו"ל. חניכיו, הן באקדמיה והן בתעשייה, מטביעים את חותמם על הקהילה המדעית והטכנולוגית בארץ. בנוסף לעבודתו המדעית ירון היה מעורב רבות בפעילות תומכת מדע, כולל שרותו כראש מחלקה וכדיקן של הפקולטה לפיסיקה במכון וייצמן למדע. 
על כל אלו ראוי ביותר פרופסור ירון זילברברג לפרס לנדאו למדעים ולמחקר.