פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' יורם יום טוב

​פרופסור יורם יום טוב הינו זואולוג רב תחומי, מחנך ומנהיג בפעילות ציבורית לשמירת טבע. מחקריו משלבים עבודת שדה, מעבדה ושימוש מושכל באוספים זואולוגיים ובמידע הרב הגלום בהם. נושאי המחקר הרבים והמגוונים של פרופ' יום טוב מהווים דוגמא ומופת למחקר הזואולוגי בארץ. הם הקיפו יריעה רחבה של נושאים דוגמת יחסים בין בעלי חיים וסביבתם, נדידת עופות, רבייה, טפילות בין - מינית ותוך -מינית בעופות, גורמים המשפיעים על גודל גוף, יחסי צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה התנהגותית, מאקרו - אקולוגיה, זואוגיאוגרפיה, ביולוגיה של מינים ארץ ישראליים, וחקלאות ושמירת טבע. מחקריו של פרופ' יום טוב תרמו משמעותית להכרה בחשיבות חקר הזואולוגיה ושמירת הטבע בישראל. עבודותיו המדעיות פורסמו בבמות מכובדות והיתה להן השפעה רבה גם בארץ וגם בקהילה המדעית הבינלאומית. פרופ' יום טוב תרם רבות להוראת הזואולוגיה ע"י חשיפת דורות רבים של תלמידים להכרת עולם החי וליופי הרב של תחום מדעי זה והוא ממשיך ללמד עד היום, שנים רבות אחרי פרישתו לגמלאות. הוא הדריך ושימש השראה לעשרות תלמידי מחקר לתארים מתקדמים אשר המשיכו את דרכו והגיעו לעמדות בכירות במחקר ושמירת טבע באקדמיה, ברשות הטבע והגנים ובחברה להגנת הטבע. לפרופ' יום טוב היה גם חשוב לחשוף קהלים רחבים למחקר מדעי הנצבר בין כותלי האוניברסיטה ע"י כתיבת ספרים בעברית. פרסומים אלה מעבירים בשפה השווה לכל נפש את העקרונות המדעיים שהובילו אותו במחקריו. במקביל לפעילותו האקדמית הענפה, פרופ' יום טוב תרם רבות לחינוך וקידום שמירת הטבע והגנה על מערכות אקולוגיות בארץ והוא פעיל מאוד בהובלת מאבקים בנושאים אלה.
על הראשוניות , העושר והעומק המדעי של מחקריו של פרופ' יום - טוב בתחומי הזואולוגיה השונים , העמדת דור המשך של מדענים , ועל השילוב המיוחד בין תרומתו למדע ותרומתו לחברה ולסביבה בארץ ישראל, אנו מעניקים לו את פרס מפעל הפיס למדעים ע "ש לנדאו.​

צילום תמונה : שוקה כהן

 

ועדת השיפוט :

  • ד"ר פרידה בן עמי

  • פרופ' עמוס בוסקילה

  • פרופ' גיא בלוך