פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' ונדי סנדלר

​הוועדה לקטגוריית הבלשנות ממליצה להעניק לפרופסור ונדי סנדלר מאוניברסיטת חיפה את פרס לנדאו לשנת 2017. הוועדה מוקירה את המעמד והשם הבינלאומי של פרופסור סנדלר ואת מחקריה פורצי הדרך בתחום הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר והסמנטיקה של שפות מסומנות. היא עקבה בשיטות מחקר מושכלות אחר התפתחות שפות סימנים חדשות בהופכן לשפות תקשורת פונקציונליות, ובהן שפה המשמשת קהילה בדווית בישראל. מחקריה הובילו לממצאים חדשניים על תכונותיהן של שפות מסומנות, מאפייניהן ודמיונן לשפות מדוברות, והוכיחו שהן אינן אוסף של סימנים אלא הן מעוגנות בתאוריות קוגניטיביות ואוניברסליות. במהלך השנים היא חקרה מספר רב של שפות סימנים בקרב קהילות מאותגרות שמיעה הנחשבות כשוליות בעולם. כמו כן היא בדקה את התהליכים שעוברים עולים חדשים בעת רכישת שפת הסימנים הישראלית. פרופסור סנדלר היא חוקרת פעילה ויצירתית הזוכה למספר רב של קרנות מחקר יוקרתיות בישראל ובעולם, והיא אף פעילה בארגונים ובמוסדות המסייעים לקהילות לקויות שמיעה. אני גאים להמליץ על חוקרת דגולה זו במרחב הבלשני והמדעי, המעניקה כבוד למדע הבלשנות בישראל.

 

ועדת השיפוט:

  • פרופ' אילן אלדר

  • פרופ' מלכה מוצ'ניק

  • פרופ' אילנה שוהמי