פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' סטיבן קפלן

מנהל אקדמי ופרופסור לדתות ולימודי המזרח התיכון והאיסלאם באוניברסיטה העברית.

 
מנימוקי השופטים:
פרופ' סטיבן קפלן נמנה עם בכירי החוקרים באקדמיה הישראלית בתחום מדעי הדתות והוא בעל מוניטין בינלאומי. מחקריו פורצי הדרך של פרופ' קפלן עוסקים הן ביהדות והן בנצרות, החל מימי הביניים ועד ימינו אנו. רבים ממחקריו נושאים חשיבות תיאורטית בסוגיות מרכזיות למדעי הדתות, דוגמת סוגיית המרת הדת ועיצוב זהות. פרופ' קפלן מילא בהצלחה רבה שורה של תפקידים ניהוליים אקדמיים בכירים, ובלט גם במעורבות ציבורית בתחום התמחותו. הוא שימש יועץ לכנסת ישראל, לרשויות הקליטה ולגורמים נוספים בנושא קהילת יוצאי אתיופיה. כמו כן, מכהן קפלן בתפקידים מרכזיים בשורה של מוסדות בחו"ל, ביניהם בולט מינויו כעורך בכיר באנציקלופדיה המדעית Encyclopaedia Aethiopica.
 
מעבר לכל אלו, לא ניתן להתעלם מתרומתו הרבה של קפלן להוראה. בשני העשורים האחרונים שימש  קפלן כעוגן של הוראת מדעי הדתות בירושלים, והכשיר סטודנטים רבים, שחלקם מהווה כבר עתה את דור ההמשך בחקר מדעי הדתות בישראל.  
 
 
ועדת השיפוט
ד"ר מוחמד אל-עטאונה
 – חוקר האיסלאם וחבר סגל במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוני' בן גוריון בנגב
פרופ' מיכל בירן - המכון ללימודי אסיה ואפריקה, האוני' העברית ירושלים
פרופ' ורד נועם – החוג ללימודי התרבות העברית, אוני' ת"א