פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' יהודה פרידמן

​​​​​מנימוקי השופטים: 
פרופ' שמא יהודה פרידמן נמנה, מזה שנות דור, על בכירי החוקרים בספרות חז"ל על כל ענפיה. אין מקצוע מבין תחומי המחקר התלמודי שבו פרופ' פרידמן לא רק העיר והאיר בלמדנותו המדוקדקת והקפדנית, אלא שבמקרים רבים אף פילס דרכים חדשות ופיתח מתודולוגיות עיוניות ששינו באופן משמעותי את פני המקצוע. מחקריו בתחום הפילולוגיה, חקר הנוסח והעריכה של התלמוד הבבלי, תולדות המסירה ודרכי העיבוד והשכתוב של מסורות – הן בהלכה והן באגדה – בשעה שהללו עשו דרכן מתחומי ארץ-ישראל אל קהילת החכמים בבבל, קבעו נורמות חקירה חדשות ולעתים מהפכניות עבור כל המבקש לרדת לעומקה של תורת חז"ל. 
 
מחקריו של פרידמן, המונים ששה ספרים ולמעלה ממאה מאמרים, כוללים עיונים יסודיים בתולדות ההלכה הקדומה והתפתחותה, קביעת היחס שבין המשנה והתוספתא, תולדות הלשון שבפי חכמי התלמוד, דרכי התהוותן של מסורות אגדה, וכן גם מחקרים בתורתם ההלכתית והפרשנית של גאונים וראשונים. פרידמן אף זכה להכשיר רשימה ארוכה של תלמידי מחקר מבריקים, התופסים היום משרות בכירות בהוראת ספרות חז"ל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. בכך זיכו את תורת רבם בהעשרה נוספת בקרב חוגים רחבים של לומדי ספרות חז"ל. 

בגין הישגיו הרבים והשפעתו המכרעת על חקר ספרות חז"ל המליצה הוועדה פה אחד על מתן פרס לנדאו לפרופ' שמא פרידמן.