פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' רות עמוסי

פרופ' רות עמוסי

מדעים ומחקר

​.