פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' רן נתן

​פרופ' רן נתן זוכה בפרס בתחום המדעים המתמקד בחקר האקולוגיה.
מנימוקי הזכיה:"לפרופ' רן נתן תרומה מדעית בולטת בתחום האקולוגיה, הן בזירה המקומית והן בזו הבינלאומית. פרופ' נתן הוא דמות מובילה בעולם בתחום אליו הקדיש עצמו ולמעשה תרם לבנייתו-אקולוגיה של תנועה. תחום מחקר מורכב זה כולל אלמנטים מתחומי הביומכניקה, ההתנהגות והפיזיולוגיה, וקשור קשר הדוק לתת תחומים אחרים של אקולוגיה".

 

צוות השופטים :

  • פרופ' עדו יצחקי

  • פרופ' מיכל שפירא

  • פרופ' אבי פרובילצקי​​