פרסי אמנויות ומדעים

אורי ניר

​אורי ניר, מאמני המיצב החשובים והמורכבים שפועלים בישראל, זוכה בתחום אמנות חזותית (פיסול ועיצוב).
מנימוקי הזכייה: "במיצבים שלו, ניר מפעיל שילוב מתפקע וחד בו זמנית, של מידות רעילות שונות, ושל הטבעת סימנים באגרסיביות על גוף ועל דימויי גוף של חיות, נשים, ילדים, ועל גופו עצמו. כל זאת בעבודה שמרחיקה והודפת את הגבולות של החושים ושל הטעם, ומאתגרת אותם".

 

צוות השופטים :

  • אורית חסון

  • יעל ברגשטיין

  • יוחאי אברהמי