פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' מאיר טייכמן

פרופ' מאיר טייכמן זוכה בפרס בתחום המדעים המתמקד בחקר ההתמכרויות.
מנימוקי הזכיה: "פרופ' טייכמן מראשוני החוקרים בתחום והמכורים בארץ. כבר מתחילת שנות ה-80 מחקריו תרמו להבנת תופעת ההתמכרות והשימוש בחומרים ממכרים בקרב מתבגרים ובקרב מבוגרים".

מנימוקי השופטים :

  • פרופ' אריק רימרמן

  • פרופ' חיים קנולבר

  • פרופ' גיורא רהב