פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' מנחם מאוטנר

​מחקריו של מנחם מאוטנר זכו למעמד של קלאסיקה בחקר המשפט הישראלי, ויריעתם הרחבה נפרשת גם בתחומי חקר התרבות, הסוציולוגיה, התיאוריה הפוליטית, ההיסטוריה והספרות. תרומתו להבנת המשפט הישראלי כאתר פיתוח של התרבות הישראלית, ולעתים כזירת התגוששות בין הגורמים המשמשים בה בערבוביה, הייתה בעלת חשיבות אינטלקטואלית ראשונה במעלה.
במיוחד, מוענק הפרס לפרופ׳ מאוטנר על מחקריו פורצי הדרך בשנים האחרונות.
בתחום המטא-תיאורטי המשיג מאוטנר שלוש גישות תיאורטיות מרכזיות באשר למערכת היחסים שבין משפט ותרבות.
בתחומי הממשק שבין משפט ופילוסופיה פוליטית, פרש מאוטנר טיעון סדור, המטעים כי בצד המסורת הליברלית, שלפיה "החיים הטובים" מקנים לפרט אוטונומיה המוגנת באמצעות זכויות שליליות, קיימת במאה וחמישים השנים האחרונות מסורת ליברלית נוספת, שלפיה החיים הטובים מאפשרים להגיע לידי שגשוג אנושי, היינו, לפתח כישורים אנושיים, ובראשם הכישורים האינטלקטואליים והמוסריים של הפרט. על פי מסורת זו, תפקיד המדינה הליברלית הינו גם ליצור את תנאי הרקע המאפשרים שגשוג אנושי, הכוללים שירותי בריאות, חינוך, דיור, הבטחת הכנסה וכד'. לתפיסתו, דרך מובהקת לפיתוח היכולות האינטלקטואליות והמוסריות של בני אדם היא זו של היחשפות לתוצרים של אמנות, ומשום כך צריכה המדינה הליברלית לעסוק במימון אמנות ובהפצתה.

 

ועדת השיפוט:

  • פרופ' יובל שני

  • פרופ' רון שפירא

  • פרופ' דורון מנשה