פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' מרטין קופייק

​פרופ מרטין קופייק הוא הזוכה השנה בפרס לנדאו בתחום הגנטיקה על מחקריו החדשניים בפיענוח מנגנונים המשמרים את יציבות הגנום.  פרופ קופייק משתמש בשיטות אנאליזה גנטית מתקדמות, אשר אפשרו לו לזהות מאות גנים הנחוצים לשימור תקין של אורך קצוות הכרומוזומים (טלומרים), ולהבנת תהליכים בתיקון ד.נ.א שבור. ראויות במיוחד לציון הן עבודותיו על הקשר בין מבנה הכרומוזום ליכולת של קטע ד.נ.א שבור לאתר אזור הומולוגי בגנום היכול לשמש כתבנית לתיקון השבר, וכן עבודותיו המקשרות בין חלוקת התא לתיקון שבר בד.נ.א, ואפיון הגן Elg1 המייצב מספר תהליכים הכרחיים בתחזוקת הגנום.
עבודתו שסוכמה בפרסומים רבים בעיתונות המדעית המובילה זכתה להכרה בין לאומית רחבה, המתבטאת גם בהרצאות מוזמנות רבות בכנסים המרכזים בתחום הגנטיקה.
תרומתו של פרופ' קופייק לקידום הגנטיקה בארץ ובעולם, הן כנשיא החברה הישראלית לגנטיקה, הן כעורך במספר כתבי עת מרכזיים בתחום, והן על ידי הכשרה של תלמידים רבים הממלאים תפקידים מרכזיים באקדמיה ובתעשייה, הינה בולטת וראויה.

 

ועדת השיפוט:

  • פרופ' אבי לוי

  • פרופ' רות שפרלינג

  • פרופ' שריאל הובנר