פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' יונתן ארז

​​

קטגוריה: מדעי הים והסביבה הימית | שנה: 2013 | סכום מענק: 100,000 ₪

 

פרופ' יונתן ארז, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר את מנגנון יצירתם של שלדים גירניים על ידי אלמוגים ופורמיניפרים, חד תאיים בעלי שלד גירני. זהו תהליך מרכזי בביולוגיה ובגיאולוגיה, והוא מוביל לאגירת רוב הפחמן בפני כדור הארץ בסלעי גיר, ולא באטמוספרה, ומאפשר חיים על פני הכדור שלנו. יצירת השלדים הגירניים רושמת את תולדות הסביבה הימית ובאמצעותה את תולדות האטמוספרה ופני היבשות. 
 
מנימוקי השופטים:
"פרופ' יונתן ארז הניח בסיס מוצק לחקר השפעתם של גורמים חיצוניים, כמו ריכוז של דו-תחמוצת הפחמן באטמוספרה או דרגת החומציות באוקיאנוסים, על יצירת השלדים הגירניים. מחקריו המחישו שתהליך החמצת מי הים, אשר כבר מתרחש באוקיאנוסים, מוביל לירידה דרסטית באינטנסיביות של בניית שלדי האורגניזמים הגירניים. מנגנון ההשקעה שגילה ארז מסביר את הרגישות הרבה של האלמוגים לעלייה בריכוז דו-תחמוצת הפחמן באטמוספרה. מחקריו מראים כי קיימת כיום ירידה של כארבעים אחוז בבניית שוניות אלמוגים. תוצאותיו חוזות כי הכפלת כמות הגז באטמוספרה לעומת רמת ריכוזו שקדמה לתיעוש המסיבי, במאות העשרים והעשרים ואחת, תוביל לתחילת המסתן של שוניות אלמוגים בכל העולם. על מחקריו פורצי הדרך, על תרומותיו למדעי הים בקנה מידה עולמי, על קידום המחקר הימי בישראל ועל חינוך ממשיכי הדרך – ראוי פרופ' ארז לפרס מפעל הפיס ע"ש לנדאו". 
 
ועדת השיפוט:

  • פרופ' עמוס טנדלר – יועץ מדעי לנושאי חקלאות ימית ודייג של מנכ"ל משרד החקלאות והמנכ"ל הראשי של משרד החקלאות. חוקר אמריטוס של המחקר המדעי באילת.
  • פרופ' אלדו שמש – מכון וייצמן.
  • פרופ' משה מברך – דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב.