פרסי אמנויות ומדעים

מלאכי בית אריה

​​​​​​

קטגוריה: היסטוריה ותרבויות היהודים בימי-הביניים | שנה: 2013 | סכום מענק: 100,000 ₪

 
תרומתו של פרופסור מלאכי בית-אריה לחקר ההיסטוריה ותרבות היהודים בימי-הביניים היא חלוצית וייחודית. בית-אריה ייסד והציב את התשתית השיטתית, והשלים את התיעוד, את הניתוח ואת המיון: תחום חדש במדעי היהדות, המתרכז בחקר של כתבי-היד העבריים. לאחרונה סיכם בית-אריה את פועלו החלוצי בחיבור מקיף על הטיפולוגיה של מלאכת הספר, המעמיד משנה סדורה של מקורות ימי-הביניים, והחושף את עושרה הגנוז של תרבות זו לקהל הרחב. 
 
מנימוקי השופטים:
"במחקריו החלוציים, בתחום כתבי-היד העבריים, הרים מלאכי בית-אריה תרומה ייחודית לחקר יצירתם של היהודים בימי-הביניים, תולדותיהם ותרבותם. כבר בשנת 1965, כאשר יזם יחד עם קולט סיראט את ייסוד מפעל הפליאוגרפיה העברית, ביסס בית-אריה את מחקרו על מתודה חדשנית של הקודיקולוגיה הכמותית. מאז, בעשרות ספרים ובכמאה מאמרים (מקצתם בשיתוף עם סיראט) העשיר בית-אריה את מדעי היהדות במתודולוגיה חדשה בתחום והוסיף פרק חשוב בתולדות העם היהודי ובתרבותו. בעת האחרונה סיכם בית-אריה את פירות מפעלו החלוצי בספר קודיקולוגיה עברית: "טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי ועיצובו בימי-הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית המיוסדת על תיעוד כתבי-היד בציוני תאריך, שאין לו רע במחקר כתבי-היד הלא-עבריים." כך הוא חושף את עושרה הגנוז של התרבות היהודית מימי-הביניים מתוך מקורותיה החשובים ביותר".
 
ועדת השיפוט:

  • ד"ר רם בן שלום – החוג להיסטוריה של עם ישראל ראש מרכז הספניה יודאיקה,  האוניברסיטה העברית.
  • ד"ר אבריאל בר לבב – אוניברסיטה פתוחה.
  • ד"ר קטרינה ריגו – ראש חוג מחשבת ישראל באוניברסיטה העברית.
    ​​