פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' דוד חסון

​​

מומחה וחלוץ בתחום התפלת המים בישראל


מנימוקי השופטים:
תרומתו של פרופ' דוד חסון בתחום ההתפלה והטיפול במים משתרעת על פני תקופה של יותר מחצי מאה. פרופסור חסון ייסד המחקר הקשור בהתפלה ובהפרדות ממברניות בטכניון, ונחשב חלוץ בחקר תופעות אילוח ושיקוע אבנית במערכות התפלה תרמיות וממברניות ובעל שם בינלאומי בתחום זה. התובנות שהושגו במחקריו אלה איפשרו להבין את הגורמים לתופעות דומות המתרחשות בתהליכי התפלה מודרניים של מי ים ומים מליחים, לחזות את עצמתן ולהציע דרכים מקוריות להתמודד עמן. 
תרומתו החשובה והמתמשכת היא גם בהבנה והפיתוח של הדרכים השונות להגדלת היעילות של תהליכי התפלה. נושא שהוא ראשון בחשיבותו להורדת מחיר המים המותפלים.   
 
פרופ' חסון היה מיוזמי הקמת החברה הישראלית להתפלה, שהפכה מאז הקמתה לפורום לאומי מוביל לדיון בהיבטים המדעיים, הטכנולוגיים והציבוריים בתחום זה. הוא גם חלוץ בהוראת נושאי ההתפלה המגוונים והחדרת חשיבותם לדורות של מדענים ומהנדסים המהווים את הבסיס האנושי לתעשיית ההתפלה בארץ שהיא כידוע המובילה כיום בעולם.
על כל אלה החליט חבר השופטים להעניק לפרופ' דוד חסון את פרס לנדאו לנושא ההתפלה לשנת תשע"ב.    
 
ועדת השיפוט:
פרופ' יורם אורן - מכון צוקרברג לחקר המים, אוני' בן גוריון בנגב
פרופ' אשר ברנר – ראש היחידה להנדסה סביבתית, אוני' בן גוריון בנגב
ארנון פישביין – מנכ"ל חברת ויאוליה שירותי איכות הסביבה ישראל