פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' חיים גנז

​​

פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר במכון הרטמן בירושלים, מן הפילוסופים הפוליטיים המובילים בעולם בחקר הלאומיות ואחד הפילוסופים הפוליטיים החשובים בארץ

 
נימוקי השופטים:
בהענקת הפרס לפרופסור גנז אנו מבקשים לציין לשבח את המאמץ המחשבתי, את הרגישות המוסרית, את המודעות הרפלקטיבית הניכרת בספריו. מחקרים אלה התפרסמו בהוצאות האקדמיות המובילות בעולם וזכו לתהודה רבה בקרב עמיתיו ותלמידיו בישראל ובעולם. 
 
הרחק מאור הזרקורים, פרופסור גנז הוציא תחת ידו, ספר אחר ספר, הגות מקורית, מאתגרת ומטלטלת. תרומתו מעשירה את הדיון הציבורי ומעניקה לו עומק ומורכבות. בכך פרופסור גנז אינו רק חוקר מן המעלה הראשונה אלא גם הוגה דעות ואיש רוח שכל חברה דמוקרטית נזקקת לו.   
 

ועדת השיפוט
פרופ' אורי בר יוסף 
– המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוני' חיפה
פרופ' דוד ניומן – דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוני' בן גוריון בנגב
ד"ר דניס שרביט - ראש תחום מדע המדינה, האוני' הפתוחה


בין השנים 2003-2012 פרסם גנז לא פחות מארבעה ספרים, בארץ ובעולם, שעוררו הדים רבים. לצדם, פרסם במהלך השנים עשרות מאמרים וספרים נוספים.
 
במרכז עיונו העמיד פרופסור גנז בעיות ציבור ישראליות וכלליות. בחמש עשרה השנים האחרונות חקר את סוגיית הלאומיות בכלל, והלאומיות היהודית בפרט. בכתביו ניסח תיאוריה ליברלית של הלאומיות. הוא רואה בה אחת מזכויות האדם אך תובע להעמידה במבחן עקרונות הצדק האוניברסאלי ומדגיש את ההכרח לקבוע לה גבולות מוסריים חמורים.
 
כמרצה, גנז מותיר על תלמידיו רושם בל יימחה, וכמה מהפרופסורים המצליחים ביותר בעולם בתחום הפילוסופיה של המשפט רואים בו את מורם ורבם