פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' חגי ארליך

​מנימוקי השופטים: 
פרופ' חגי ארליך  פעל רבות בתחום המחקר על אתיופיה וארצות אפריקאיות סמוכות והוא בעל הישגים ניכרים והשפעה רבה בלימודי אפריקה בארץ ובעולם. 
 
בעל מבט רחב, חורג מהתחום המצומצם של מדינה בודדת ומצליח לשלב תחומים שונים לתוך מארג היסטורי אחד בעל חשיבות אקטואלית. 
 
עבודותיו בתחומי אתיופיה וקרן אפריקה כולל אריתראה, סודאן וסומליה, תובנות המחקר, כושר הניתוח המעמיק, ושיטות המחקר שפיתח, סללו את הדרך בפני דורות חדשים של חוקרים  העוסקים בתחומי המחקר הללו. ברצוננו לציין במיוחד את ספרו האחרון על "אסלאם ונצרות בקרו אפריקה: סומליה אתיופיה וסודאן", שראה אור ב-2011, בארה"ב ובלונדון. המוכיח שחגי ממשיך לחדש במחקריו.    
 
פרופ' ארליך הינו אחד החוקרים המובילים בעולם העוסק ברשתות הקשרים ההיסטוריים בין המזרח התיכון לאפריקה המזרחית ובכך הוא סולל דרך לדור חדש של היסטוריונים העוסקים בקשר זה ורואים בכתביו את הבסיס למחקריהם.  
פרופ' ארליך קנה לעצמו מעמד מרכזי בקרב ההיסטוריונים של לימודי אפריקה. הישגיו יוצאי הדופן הוכרו הן ע"י הקהילה האקדמית בארץ, בעולם וגם ע"י הקהילייה האקדמית האתיופית. מנהיגי אתיופיה קוראים את עבודותיו ועושים בהם שימוש פרקטי להבנת החברה האתיופית על בעיותיה בהווה ולהבנת המורכבות של יחסיהן אם ארצות מזרח התיכון.