פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' אברהם נוברשטרן

יליד ארגנטינה, יצר מחקרים פורצי דרך, מקיפים וממצים בחקר ספרות היידיש ותרבותה.

ספרו האחרון, "כאן גר העם היהודי – ספרות יידיש בארצות הברית", (הוצאת מאגנס, 2015) הוא יצירה מונומנטאלית בהיקפה (כ-750 עמודים) ובעיסוקה כמעט בכל הסוגות, היוצרים, החוויות והתמות הזוכות לביטוי ביצירה ביידיש של סופרים ומשוררים בארצות הברית לאורך המאה העשרים.

לצד יצירתו המחקרית העשירה פרופ' נוברשטרן הוא כוח מניע בכל הקשור להפצת תודעת תרבות היידיש בישראל ובעולם דרך תפקידיו הניהוליים-אקדמיים והציבוריים.

בין היתר הוא עומד בראש מפעל המפתוח לעיתונות ביידיש ומנהלו של "בית שלום עליכם" בתל אביב, המהווה מרכז להפצה, שימור וטיפוח של תרבות היידיש.

 

מנימוקי השופטים:

פרופ' נוברשטרן כתב במהלך שנות פעילותו מחקרים פורצי דרך, מקיפים וממצים על אזורי ידע שונים בחקר ספרות היידיש ותרבותה. נושאי המחקר המגוונים באים לידי ביטוי חיוני גם בעשרות המאמרים שהוא מפרסם זה שנים בבמות מחקריות מובילות בישראל ובעולם, בספרים שערך וכן, באופן עקיף יותר, ביצירתם המחקרית ובהישגיהם של תלמידיו. לצד יצירתו המחקרית העשירה והמגוונת, פרופ' אברהם נוברשטרן הוא גם כוח מניע בכל הקשור להפצת תודעת תרבות היידיש בישראל ובעולם דרך תפקידיו הניהוליים-אקדמיים והציבוריים. אנו רואות בו ראש וראשון לתורמים ולמפתחים של חקר היידיש ותרבותה.

ועדת השיפוט:

  • פרופ' אהובה בלקין

  • פרופ' חנה וירט-נשר

  • פרופ' אילנה רוזן גוריון