פרסי אמנויות ומדעים

פרופ' רמי בנבנישתי

​מנימוקי השופטים: 
פרופ' רמי בנבנישתי העלה תרומה ייחודית במחקריו פורצי הדרך בתחומים מרכזיים בעבודה סוציאלית. 
עבודתו המדעית ממוקדת במגוון תחומים הקשורים לילדים בני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה וכוללת מחקרים העוסקים בין השאר בנושאים הבאים: זיהוי וניתור אלימות בבתי ספר, השתלבות בני נוער בוגרי פנימיות בחברה, תהליכי קבלת החלטות טיפוליות הנוגעות לילדים ולבני נוער וניטור מערכות מידע ממוחשבות התומכות בהחלטות טיפוליות. ממצאי מחקריו של פרופ' רמי בנבנישתי השפיעו וממשיכים להשפיע בצורה משמעותית על עבודתם המקצועית של עובדים סוציאליים המטפלים בילדים בבני נוער וצעירים ובמשפחותיהם. תרומתו הרבה של פרופ' רמי בנבנישתי , בתחום המחקר ניכרת לא רק במחקרים החשובים אותם ביצע בעצמו אלא, גם בהנחיית תלמידים בתואר שני ושלישי בביצוע עבודות מחקר בנושאים שונים הקשורים לילדים ובני נוער בסיכון. חלק מתלמידים אלו השתלבו עם תום לימודיהם בפעילות מחקרית באקדמיה. מחקריו של פרופ' רמי בנבנישתי זכו להכרה גבוהה בארץ ובעולם. לצד מאמריו החשובים, הוא זכה למענקי מחקר תחרותיים ויוקרתיים בארץ ובעולם. ספרו, שיצא בהוצאת אוקספורד, ומאמרים שכתב, זכו בפרסים יוקרתיים.