פרסי אמנויות ומדעים

 

 

אביגדור יצחקי, רו"חאביגדור יצחקי, רו"ח
ישראל ברייטישראל ברייט
גלעד מלצרגלעד מלצר
גיבסון בראלגיבסון בראל
מרלין וניגמרלין וניג
פרופ' מלכה מרגליתפרופ' מלכה מרגלית
פרופ' אליאורה רוןפרופ' אליאורה רון
פרופ' אירית שגיאפרופ' אירית שגיא
פרופ' רפי ביאר פרופ' רפי ביאר