פרסי אמנויות ומדעים

דוד בן שטרית

דוד בן שטרית

קולנוע דוקומנטרי

​​