אמנות בקהילה

ינשופים ברשויות מקומיות

מפעל הפיס מזמין רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף במיזם "ינשופים", הכולל מפגשי העשרה בבתי ספר, בתחומי תרבות ואמנות לתלמידי כיתות ה' - ו' בהנחיית אמנים מובילים.
התכנית בנויה מסדרה בת שישה מפגשים שיתקיימו בשעות הלימוד בבית הספר, במהלכם יפגשו התלמידים אמנים ואנשי תרבות מתחומי אמנות שונים כגון: תיאטרון, מחול, מוזיקה, כתיבה ואמנות פלסטית.
התלמידים יצאו למסע חווייתי ומעשיר לעולמם של האמנים .
המפגשים הבלתי אמצעיים עם אמנים ויוצרים מהשורה הראשונה נועדו לפתח חשיבה יצירתית ועצמאית, לחשוף ילדים לתהליך היצירה תוך חיזוק ופיתוח מודעות עצמית והכרת עולם חדש ומרתק.
המיזם יתקיים בבית הספר בשעות הלימודים במהלך שנת הלימודים תשע"ט.

 

מימון הפרויקט

מועצת הפיס לתרבות נושאת בעלות הפרויקט ובהפעלתו.


רשאים להגיש בקשה

רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 6 ומטה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים, העומדת בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

לתשומת ליבכם, רשות מקומית או מי מטעמה רשאים להגיש :  

  • עד 3 בקשות למענקים במסגרת הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

  • עד בקשה אחת בלבד בקול קורא זה.

קריטריונים לבחינת הבקשות

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע, ביו היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

להלן הקריטריונים והמשקולות :

  • דירוג סוציו-אקונומי של הרשות המקומית (60%)

  • דירוג פריפריאלי של הרשות המקומית (40%)

בנוסף יילקחו בחשבון התקציב , פיזור גיאוגרפי.

לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 9/5/2018
הפרויקט מיועד לפעול בשנת 2019 שנת לימודים תשע"ט.