אמנות בקהילה

ימי תרבות 2017

קול קורא למופעי במה וסרטים דוקומנטריים


שבוע "ימי תרבות" מתקיים זו השנה החמישית, בין התאריכים 13-7 בספטמבר 2017.

במהלך שבוע "ימי תרבות", יפתחו עשרות מוסדות וגופי תרבות את שעריהם לקהל הרחב ביישובים ברחבי הארץ ויציגו ממיטב הצגות התיאטרון, מופעי המחול, מופעים מוסיקליים, סרטים, תערוכות אמנות ועוד, והכל במחיר כניסה סמלי שלא יעלה על 20 ₪ למשתתף.
חגיגת תרבות ישראלית זו מאפשרת לחשוף ולהנגיש תרבות ישראלית איכותית לקהל רחב ככל האפשר ומהווה הזדמנות נוספת להעניק תמיכה לאמנים וליוצרים ישראלים.

שימו לב, הגשת המועמדות למופעים בפרויקט זה הסתיימה.

אנו מודים לכל הפונים ומאחלים בהצלחה!

תנאי סף וקריטריונים למופעי תיאטרון, מחול ומוסיקה

80fc2d41-29b0-49d8-ab9c-b5a802423ef6

תנאי סף וקריטריונים לסרטים דוקומנטריים

2d14b76c-e1c8-4b5c-b95f-d040b62c63c0

תקנון המיזם

128dbb71-a7db-413a-b696-af11b6158ad0

Web part id : 80fc2d41-29b0-49d8-ab9c-b5a802423ef6

Web part id : 2d14b76c-e1c8-4b5c-b95f-d040b62c63c0

Web part id : 128dbb71-a7db-413a-b696-af11b6158ad0

הסרטים המוצעים יעמדו בכל תנאי הסף הבאים:

 1. הסרט המוצע הינו סרט דוקומנטרי ישראלי שנתמך ע"י קרנות הקולנוע הישראליות או גופי שידור ישראלים.

 2. מועד יציאתו לאור של הסרט המוצע הינו לכל המוקדם ה-1 ביולי 2016 ועד למועד קיום ימי תרבות 2017.

 3. אורך הסרט המוצע לא יפחת מ-48 דקות.

 4. יוצרי הסרט המוצע זמינים ל'שיח אמן' שיתקיים עם הקהל לאחר ההקרנה, בתאריכים 13-7 בספטמבר 2017 בכל רחבי הארץ.

 5. בידי מגיש ההצעה נמצאים לפחות שני עותקים של הסרט באיכות הראויה להקרנה בבתי קולנוע.

 6. שימו לב, תשלום לסרט עבור הקרנה + שיח עם יוצר הינו 2,500 ₪ כולל מע"מ.

 7. מגישי ההצעות שסרטם ייכלל במיזם, מתחייבים לשתף פעולה במאמצי השיווק, הפרסום ויחסי הציבור של המיזם.

 

 ההצעות שיתקבלו ייבחנו ע"י ועדה אמנותית וייבחרו, בין היתר, על פי השיקולים הבאים:

 1. איכות הסרט.

 2. התאמת הסרט לקהלי היעד של המיזם.

 3. תמהיל מגוון הן מבחינת היוצרים והן מבחינת הנושאים.

 4. מידת החשיפה לה הסרט זכה עד למועד קיום המיזם.

 5. זמינות היוצרים להשתתפות ב'שיח אמן' בתום ההקרנה.

הערות:

* למען הסר ספק, הגשת הצעה במסגרת ה"קול קורא" אינה מבטיחה השתתפות במיזם "ימי תרבות" 2017.

* מפעל הפיס רשאי לבחור גם סרטים שלא הוגשו במסגרת ה"קול קורא" .

יחיד (אמן עצמאי) רשאי להגיש מופע אחד בלבד.
תאגיד שהינו מוסד תרבות, רשאי להגיש עד 5 מופעים שונים. (יובהר כי הגבלת כמות המופעים לתאגיד אינה רלוונטית לארגוני גג המגישים בקשה עבור אמנים מקצועיים יחידים, ובלבד שעבור כל אמן יחיד יגיש ארגון הגג מופע אחד בלבד)
למרות האמור לעיל, מוסד תרבות שהינו תאטרון ילדים, רשאי להגיש עד 10 מופעים.


רשאים להגיש תאגידים או יחידים (יוצרים עצמאיים) העומדים בתנאי הסף הבאים: ​

 1. המופע המוצע זמין להציג ברחבי הארץ בין התאריכים 13-7 בספטמבר 2017.

 2. אורך המופע המוצע לא יפחת מ-50 דקות.

 3. המופע המוצע הועלה על במה והוצג בפני קהל שרכש כרטיסים, לפחות פעם אחת מאז ה-1.1.2016 ועד למועד קיום ימי תרבות 2017.

 4. מגיש ההצעה שמופעו ייכלל במיזם, מתחייב לשתף פעולה במאמצי השיווק, הפרסום ויחסי הציבור של המיזם.

 

קריטריונים לבחירת המופעים שישתתפו במיזם ואופן שיבוצם ביישובים:

 1. איכות אמנותית של המופע ומקצועיות מגיש ההצעה.

 2. מגוון: יצירת תמהיל מגוון של מופעים שייתן ביטוי, בין היתר, לאלה:

  • מגוון של מוסדות תרבות ומגוון של אמנים מתחומי האמנות והתרבות השונים.

  • התאמת המופעים למגוון של קהלים ולהעדפותיהם של היישובים.

  • שיתוף מוסדות תרבות ואמנים שלא השתתפו בעבר במיזם.

 3. מפרט טכני: התאמת המופע למפרט הטכני של האולמות ביישובים.

 4. תקציב :

  • עלות המופע המוצע

  • התקציב הכולל של המיזם וגובה התקציב שהוקצה במסגרת המיזם לז'אנר שאליו משתייך המופע וליישוב.

 

 

הערות:

* למען הסר ספק, הגשת הצעה במסגרת ה"קול קורא" אינה מבטיחה השתתפות במיזם "ימי תרבות" 2017.
* מפעל הפיס רשאי לבחור גם מופעים שלא הוגשו במסגרת ה"קול קורא" וליזום פנייה לגופים נוספים.