אמנות בקהילה

 

 

אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
מורן שובמורן שוב
הילה שטרית הילה שטרית
ענת ספרןענת ספרן
אסף רוטאסף רוט
רן אלמליחרן אלמליח
אייל בלוםאייל בלום
זכריא נאבסוזכריא נאבסו
פיני בדשפיני בדש

 

 

הילה שטרית הילה שטרית