אמנות בקהילה

 

 

הילה שטרית הילה שטרית
אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
ענת ספרןענת ספרן
אסף רוטאסף רוט
רן אלמליחרן אלמליח
אייל בלוםאייל בלום
זכריא נאבסוזכריא נאבסו
רחל אטדגירחל אטדגי
אסף מינצראסף מינצר
פיני בדשפיני בדש

 

 

הילה שטרית הילה שטרית
רן אלמליחרן אלמליח