אמנות בקהילה

 

 

הילה שטרית הילה שטרית
אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
ענת ספרןענת ספרן
אסף רוטאסף רוט
רן אלמליחרן אלמליח
אייל בלוםאייל בלום
רחל אטדגירחל אטדגי
אסף מינצראסף מינצר
קרן גריןקרן גרין

 

 

הילה שטרית הילה שטרית
אמיתי יעיש בן אוזליואמיתי יעיש בן אוזליו
ענת ספרןענת ספרן
אסף רוטאסף רוט
רן אלמליחרן אלמליח
אייל בלוםאייל בלום
רחל אטדגירחל אטדגי
אסף מינצראסף מינצר
קרן גריןקרן גרין