אמנות בקהילה

קידום תרבות ברשויות המקומיות

רשויות מקומיות רבות סובלות מהיעדר חזון תרבותי ותוכניות אב סדורות ומקצועיות לקידום התרבות בתחומן.

לצורך כך, מועצת הפיס לתרבות ולאמנות תתמוך בקידום כתיבת תוכניות אב ותוכניות אסטרטגיות לקידום התרבות ברשויות המקומיות.

התמיכה תתבצע באמצעות מתן כלים ואמצעים לייצור אג'נדה וחזון תרבות כולל לקידום התרבות ברשויות.

התוכניות ייכתבו בשיתוף ציבור, אמנים ואנשי מקצוע.

אנו תקווה כי בניית תוכניות אב וראייה ארוכת טווח, יביאו לביסוס תחום התרבות ברשויות המקומיות ומתן תרבות איכותית לתושביהן.