אמנות בקהילה

פסטיבלים ואירועים בתחומי התרבות והאמנות ברחבי הארץ

​​​​​​

במסגרת וועדה זו מסייעת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לרשויות המקומיות לקיים פסטיבלים ואירועים בתחומי התרבות 
פסטיבלים 2014
המועד הנוסף להגשת בקשות לתמיכה בפסטיבלים שיערכו בשנת 2014,מיועד אך ורק לרשויות מקומיות שלא הגישו בקשה במועד הראשון.רשויות מקומיות שהגישו בקשה במועד הראשון אינן רשאיות להגיש בקשה נוספת. 

ניתן למלא טופס מקוון באתר עד לתאריך 9.3.14 מועד שליחת החומרים הנלווים עד לתאריך 13.3.14​והאמנות ברחבי הארץ. המטרה היא לעודד יצירה אמנותית ותרבותית בקרב הקהל הרחב ברחבי הארץ.