אמנות בקהילה

 

 

פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2019https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2019
תמיכה כפולה ברשויות מקומיות המארחות מופעי פרינג'https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/FringeTheaterinlocalauthorities2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/FringeTheaterinlocalauthorities2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה כפולה ברשויות מקומיות המארחות מופעי פרינג'
תמיכה בגופי תרבות קהילתיים ברשויות מקומיותhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Community_cultural_institutions2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Community_cultural_institutions2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות קהילתיים ברשויות מקומיות
תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים
בימות פיס 2019https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}בימות פיס 2019
הנגשת קולנוע ישראלי ברשויות מקומיותhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Cinema_accessibility2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Cinema_accessibility2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הנגשת קולנוע ישראלי ברשויות מקומיות
תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)
תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)
תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים
ינשופים ברשויות מקומיותhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/yanshufim_authorities2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/yanshufim_authorities2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}ינשופים ברשויות מקומיות

 

 

בימות פיס 2016https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_2016_Performances.aspxבימות פיס 2016
הביאנלה לאדריכלות בונציה 2016https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Architecture-Biennale-2016.aspxהביאנלה לאדריכלות בונציה 2016
ינשופיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/yanshufim_authorities_2016.aspxינשופים

טוען פרויקטים - קול קורא...
loader
טוען פרויקטים יזומים...
loader

ארכיון פעילות