אמנות בקהילה

 

 

פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2018https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2018
תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים
תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)
תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)
תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים

 

 

הביאנלה לאדריכלות בונציה 2016https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Architecture-Biennale-2016.aspxהביאנלה לאדריכלות בונציה 2016
ינשופיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/yanshufim_authorities_2016.aspxינשופים
ינשופים 2https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/yanshufim_authorities_2017.aspxינשופים 2

טוען פרויקטים - קול קורא...
loader
טוען פרויקטים יזומים...
loader

ארכיון פעילות