אמנות בקהילה

 

 

גופי תרבות קהילתייםגופי תרבות קהילתיים
ינשופיםינשופים
הנגשת קולנוע ישראליהנגשת קולנוע ישראלי
עושים סצנהעושים סצנה
סדנאות מחולסדנאות מחול
מקורוקמקורוק
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט

פרסום קולות קוראים למענקי מועצת הפיס לתרבות
באמנות בקהילה לרשויות המקומיות
יעלה במהלך חודש פברואר 2020

קול קורא לרשויות המקומיות 2019

מיזמים בתחום התרבות והאמנות

 

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, שואפת לשפר ולייעל את תמיכתה ברשויות מקומיות בתחומי התרבות והאמנות.

לשם כך הוקמה ועדה ייעודית, ועדה לאמנות בקהילה, העוסקת באפיון צרכים וגיבוש מיזמים וקולות קוראים ייעודיים לרשויות מקומיות במטרה לסייע בקיום והרחבת פעילותן של הרשויות בתחומי התרבות והאמנות. 
תכנית עבודה המיועדת לרשויות מקומיות לשנת 2019 כוללת קולות קוראים מוכרים שפורסמו בעבר וזכו לאהדת הרשויות המקומיות בתחומי תרבות קהילתית, הנגשת תרבות לקהילה, צפייה בסרטי קולנוע ועוד לצד קולות קוראים חדשים שמתפרסמים השנה לראשונה כגון הצבת פסנתר ברחוב, עבודת אמן עם הקהילה ועוד.

בחינת הבקשות למענקים תעשה עפ"י תנאי סף וקריטריונים שהוגדרו בכל פרויקט ובהתאם לנוהל "חלוקת מענקים לרשויות מקומיות - ועדת אמנות בקהילה".

מספר המענקים המאושרים מושפע, בין היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט. 

הגשת המענקים התבצעה בשני מסלולים :  

 

מסלול בחירה – במסלול זה ניתן להגיש עד  3 בקשות למענקים מתוך רשימת הפרויקטים במסלול. אנא הקפידו על מילוי ההוראות על מנת להימנע מפסילת בקשתכם.

מסלול פתוח­ – במסלול זה ניתן להגיש בקשה למענק עבור כל אחד מהפרויקטים במסלול.

      

הגשת בקשות למענקי מועצת הפיס
לפרויקטים ברשויות המקומיות הסתיימה.
תודה למגישים ובהצלחה !

 

 

פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2020https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2020.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2020.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2020
פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2019https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/festivals2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}פסטיבלים ברשויות המקומיות לשנת 2019
תמיכה כפולה ברשויות מקומיות המארחות מופעי פרינג'https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/FringeTheaterinlocalauthorities2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/FringeTheaterinlocalauthorities2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה כפולה ברשויות מקומיות המארחות מופעי פרינג'
תמיכה בגופי תרבות קהילתיים ברשויות מקומיותhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Community_cultural_institutions2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Community_cultural_institutions2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות קהילתיים ברשויות מקומיות
תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/newculturalinstitutions2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תמיכה בגופי תרבות יוצרים חדשים
יוזמות אזרחיות התנדבותיותhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Civil_initiatives_2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Civil_initiatives_2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}יוזמות אזרחיות התנדבותיות
בימות פיס 2019https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_2019.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_2019.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}בימות פיס 2019
הנגשת קולנוע ישראלי ברשויות מקומיותhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Cinema_accessibility2018.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Cinema_accessibility2018.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}הנגשת קולנוע ישראלי ברשויות מקומיות
תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2017.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2017.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)
תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2016.aspxhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Residency2016.aspx{0a1d48f9-0bda-44b9-bd06-da9d176d0086}תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)

מסלול פתוח

aadb4f31-3604-4b53-aef3-e48706c70cb3

מסלול בחירה

148319d6-3de9-49f3-96e9-dff90b213225

Web part id : aadb4f31-3604-4b53-aef3-e48706c70cb3

Web part id : 148319d6-3de9-49f3-96e9-dff90b213225

 

 

בימות פיסבימות פיס
פסנתר ברחובפסנתר ברחוב
עבודת אמן בקהילהעבודת אמן בקהילה
חגיגת התיאטרון שלנוחגיגת התיאטרון שלנו
ניגון רחובניגון רחוב
אלמנט אמנותי במרחב הציבוריאלמנט אמנותי במרחב הציבורי

 

 

גופי תרבות קהילתייםגופי תרבות קהילתיים
ינשופיםינשופים
הנגשת קולנוע ישראליהנגשת קולנוע ישראלי
עושים סצנהעושים סצנה
סדנאות מחולסדנאות מחול
מקורוקמקורוק
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט
טסטטסט

 

 

בימות פיס 2016https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/bimot_pais_2016_Performances.aspxבימות פיס 2016
הביאנלה לאדריכלות בונציה 2016https://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/Architecture-Biennale-2016.aspxהביאנלה לאדריכלות בונציה 2016
ינשופיםhttps://culture.pais.co.il/Interdisciplinary/Pages/yanshufim_authorities_2016.aspxינשופים

טוען פרויקטים - קול קורא...
loader
טוען פרויקטים יזומים...
loader

ארכיון פעילות