אמנות בקהילה

בימות פיס 2020

מיזם 'בימות פיס', המתקיים זו השנה העשירית, מאפשר לקהל להינות ממופעי מוזיקה של מיטב היוצרים במאות רשויות מקומיות ברחבי הארץ, בעלות של עד 30 ש"ח לכרטיס. 
המופעים הנבחרים ע"י הרשויות המקומיות יתקיימו בין חודש יוני לחודש דצמבר 2020.

 

 

 

 

 

 

רשאי להגיש בקשה:

  • רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) העומדת בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

  • הגשת בקשה למענק תתאפשר באמצעות "שגריר פיס לתרבות" בלבד, כפי שמונה ע"י ראש הרשות המקומית אליה הוא משתייך.

  • הרשות מקומית רשאית להגיש עד 6 בקשות בכלל הפרויקטים המפורסמים במועד זה לרשויות מקומיות.

  • רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד לפרויקט זה.

 

מימון הפרויקט:

מפעל הפיס מממן את עלות מופע המוזיקה בהתאם לעלות המופע והקריטריונים כמפורט בתקנון.

 

אופן הגשת המועמדות ובחירת הרשויות המקומיות לפרויקט:

  1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא שהמציעים עומדים בתנאי הסף המפורטים. הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף , יפסלו.

  2. בחינת הבקשות של רשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף תתבצע, בין היתר בהתאם לנוהל "כללים לחלוקת מענקים - ועדת אמנות בקהילה"

  3. הגשת בקשה למענק עבור מופע במסגרת "מיזם "בימות פיס"  מתקיימת לפי עיקרון "כל הקודם זוכה" בשיבוץ המופעים, ותתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה. בקשה שתחרוג מן ההנחיות  - תיפסל.

לצורך מילוי הטופס והגשת הבקשה, יש להוריד את קובץ המופעים אשר יוצג
לאחר בחירת שם הרשות המקומית מתוך הרשימה הבאה:


שלבי הפרויקט

5c85b378-c470-4ebd-a142-3d29a3354601

תקנון הפרויקט

84072635-906c-410c-ac41-ec71afdc4288

Web part id : 5c85b378-c470-4ebd-a142-3d29a3354601

Web part id : 84072635-906c-410c-ac41-ec71afdc4288

 

שלב א' ​פרסום קול קורא ובחירת הרשויות המקומיות על פי תנאי הסף.​
שלב ב'​אישור המופעים לרשויות המקומיות ותיאום המועדים לקיומם.​
שלב ג' ​קיום המופעים בין החודשים יוני עד דצמבר 2020.
 

 * הערה : לוחות הזמנים עשויים להשתנות. עדכונים יפורסמו באתר האינטרנט.