אמנות בקהילה

בימות פיס 2018 - קול קורא לרשויות המקומיות

שימו לב,
שיפרנו, שינינו, שידרגנו
 

עקרונות חדשים בשנת 2018

מיזם "בימות פיס" מתקיים זו השנה השמינית ומאפשר למוסיקאים ישראלים להופיע במאות ישובים ברחבי הארץ ולפגוש קהלים חדשים.


המופעים יתקיימו בין החודשים יוני עד דצמבר 2018.

 

 

אופן הגשת המועמדות ולוחות זמנים:

 1. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תקנון המיזם בו מפורטים תנאי הסף וכתב ההצהרה וההתחייבות ולוודא שהמציעים עומדים בתנאי הסף המפורטים.הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף , יפסלו.

 2. הגשת בקשה למענק עבור מופע במסגרת "מיזם "בימות פיס"  מתקיימת לפי עיקרון "כל הקודם זוכה" בשיבוץ המופעים, ותתאפשר אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון לרבות צירוף קבצים עבור הצרופות המפורטות בטופס ההגשה.
  בקשה שתחרוג מן ההנחיות  - תיפסל.

 3. שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה למענק עבור מופע במסגרת מיזם "בימות פיס" : 
                           יום שני 12.3.18 עד השעה 23:59.

 

הגשת בקשות לפרויקט זה הסתיימה !

 • בימות פיס לכולם

  כל  הרשויות בישראל רשאיות להגיש בקשה למענק למופע בבימות פיס  ללא מגבלות דירוג סוציו אקונומי וללא מגבלת  מספר תושבים.

 • דרגות תמיכה חדשות

  אמות המידה החדשות מאפשרות לרשויות שמצבן הסוציו אקונומי נמוך יותר, ליהנות ממענק גדול יותר ובכך לשמור על  צדק בחלוקת התקציב.

 • אתם קובעים מתי והיכן

  עם קבלת ההודעה מהפיס בדבר אישור הבקשה, הרשות המקומית מתאמת את פרטי מופע המוזיקה ישירות מול מייצג האמנים.

 • אתם חותמים חוזה עם מייצג האמנים ושולחים אלינו העתק על מנת להבטיח תמיכה במופע

  אל תשכחו לשלוח אלינו. אם לא תשלחו אלינו חוזה חתום תוך 14 יום מיום קבלת הודעתנו על קבלת אישור למופע , נחשוב שויתרתם על התמיכה ונבטל את המענק ללא הודעה נוספת.

 • כל הקודם זוכה

  שיבוץ המופעים נעשה בשיטת 'כל הקודם זוכה'. אל תחכו לרגע האחרון . זכרו שכל מופע יכול להופיע רק 5 פעמים.

 על מנת להבטיח הצלחה אנא קראו בעיון את התקנון וכללי התמיכה והקפידו על עמידה בלוחות זמנים.

בהצלחה
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

עקרונות חדשים בשנת 2018

a8ebdf32-48e4-4d73-a7a6-0308966ff745

תנאי סף

5e992768-b8a3-400a-8198-437254e5e83e

תקנון המיזם

bb547bdd-69e3-4b5b-acf8-29791316b9fc

שלבי הפרויקט

f0674f13-cca9-4e7b-a633-ae182f1e75ca

לוחות זמנים

af6f7b07-dc59-4cf3-90fd-4b0a668dc14a

Web part id : a8ebdf32-48e4-4d73-a7a6-0308966ff745

Web part id : 5e992768-b8a3-400a-8198-437254e5e83e

Web part id : bb547bdd-69e3-4b5b-acf8-29791316b9fc

Web part id : f0674f13-cca9-4e7b-a633-ae182f1e75ca

Web part id : af6f7b07-dc59-4cf3-90fd-4b0a668dc14a

לצורך מילוי הטופס והגשת הבקשה, יש להוריד את קובץ המופעים אשר יוצג
לאחר בחירת שם הרשות המקומית מתוך הרשימה הבאה:


רשאית להגיש הצעה רשות מקומית  (או גוף ציבורי הפועל בתחומה והוסמך על ידה )שהצעתה עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן :

 1. המבקשת הינה רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; להלן ולעיל: "הרשות המקומית");

 2. הבקשה הינה לקיום מופע מוזיקה מתוך רשימת המופעים שנקבעה על ידי מפעל הפיס, כפי שמוצגת בעוד המיזם באתר.

 3. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד עבור קיום מופע מוזיקה אחד בלבד לשנת 2018.

 4. בתחומי הרשות המקומית אולם המתאים לקיום מופע מוזיקה המכיל 200 מקומות לפחות או לחלופין, אתר חוץ המתאים לקיום מופע מוזיקה המכיל 500 מקומות ישיבה לפחות.

 5. הרשות המקומית מתחייבת לקיים את המופע בין חודש יוני לחודש דצמבר שנת 2018 בלבד, שלא בימי שישי ולא בחגי ומועדי ישראל.

 6. במועד הגשת הבקשה, השלימה הרשות המקומית את כל התחייבויותיה, לרבות התחייבויותיה  הכספיות במסגרת מיזם בימות פיס בשנת הפעילות 2017, ככל והשתתפה במיזם בשנה זו.

 7. הרשות המקומית הגישה כתב הצהרה בנוסח נספח ב' לתקנון המיזם, כשהוא חתום ומאומת על ידי עורך דין.

שלב א'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות :

בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לתנאי הסף  שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בהוראות הקול הקורא לרשויות המקומיות.

שלב ב'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:

בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות , ובכפוף לעמידתן בתנאי הסף של המיזם ,יודיע להן מפעל הפיס על  המופעים אשר אושרו להתקיים בתחומן . כמו כן, מפעל הפיס יתאם עם הרשויות את המועדים בהם יקוים המופע שנבחר על ידן ואת כל יתר הפרטים המצריכים תיאום.

שלב ג' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:

המופעים צפויים להתקיים בין החודשים יוני – דצמבר 2018. לשם קבלת תמיכה במופע, על הרשויות המקומיות להתקשר  בחוזה עם  מציע המופע ולהמציאו למפעל הפיס תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המוצע ע"י רשות מקומית.

מס'תיאור​לו"ז
1​פרסום קול קורא לרשויות המקומיות והגשת הבקשות​החל מ 19/2/2018 ועד 12/03/2018 ​
2​קליטת הבקשות, מיון ותיאום המופעים ברשויות המקומיות​אפריל עד מאי 2018​
3​קיום המופעים ברשויות המקומיות​יוני עד דצמבר 2018​