אמנות בקהילה

בימות פיס 2016

​​​​מיזם בימות פיס 2016 , מיוזמת מפעל הפיס, המתקיים זו השנה השישית ברציפות, יוצא לדרך.
במסגרת המיזם מתקיימים מאות מופעים מוסיקליים ומופעי "סטנד אפ" ביישובים ברחבי הארץ במחיר של עד 30 ₪ לכרטיס.
מטרת המיזם, לעודד מופעי תרבות, להנגישם למגוון אוכלוסיות ביישובים בכל הארץ ולקדם את היוצרים הישראליים. המופעים יתקיימו בין יולי לדצמבר 2016.
מפעל הפיס מזמין יוצרי מוסיקה , אמני "סטנד אפ" וגופים להציע מופעים למיזם בהתאם להנחיות המפורטות באתר זה ולתקנון המיזם.


לוחות זמנים ואופן הגשת המועמדות:1. מועד אחרון להגשת המועמדות: יום שלישי ה- 5.4.16 בחצות.
   בקשות שישלחו לאחר מועד זה, תיפסלנה. 2. לפני הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והתקנון ולוודא עמידה בכל תנאי הסף המפורטים.3. הגשת המועמדות תתאפשר אך ורק ע"י מילוי הטופס המקוון המופיע בתחתית העמוד ושליחת כל הצרופות כמפורט 
   בטופס ההגשה. 

 הגשת הבקשות לפרויקט זה הסתיימה.

תודה לכל המגישים.

יש לשלוח את כל הצרופות הנדרשות לטופס כמפורט :
צרופות 1-4 תישלחנה באמצעות צירוף קבצים בלבד (ראו מטה בסיום הטופס)
צרופה 5 בלבד תישלח ע"פ ההנחיות למייל באמצעות שרת קבצים.

1. קומוניקט הכולל תיאור המופע, קונספט אמנותי ורעיון מרכזי באורך של עד- 400 מילים – אין לכלול בקומוניקט
   לוגו כלשהו או פרטי התקשרות כלשהם.
2. מפרט טכני מלא של המופע לרבות דרישות במה, ציוד "בק ליין", מפרט סאונד ומפרט תאורה.

3. הצהרה על עמידה בתנאי הסף ואישור לתנאי התקנון , חתומה ע"י עו"ד אך ורק בנוסח המצורף.
    אין להכניס שינויים כלשהם בנוסח המצורף.
4. העתק תעודת זהות של היוצרים של מציע יחיד שהוא יחיד או קבוצת יוצרים והעתק תעודת התאגדות של מציע
    שהוא תאגיד
.5.שתי תמונות יח"צ זהות של האמנים מעודכנות ורלוונטיות לכל מופע ומייצגות נאמנה את האמן
   הכוללות קרדיט לצלם בנפרד:
     5.1. תמונה 1 - פורמט JPG ברזולוציה של DPI72 ובגודל של 300 פיקסלים רוחב על 200 פיקסלים גובה.     5.2. תמונה 2 - בגודל מקורי וברזולוציה ומשקל גבוהים ככל האפשר.      5.3. יש לשלוח את שתי התמונות באמצעות שרת קבצים (JAMBOMAIL בלבד) למייל bimot@pais.co.il
שמות קבצים באנגלית בלבד הכוללים את שם האמן המופיע בתמונה .
בתמונות של האמנים אשר ייקחו חלק בפרויקט יערך שימוש לפי שיקול מפעל הפיס למטרות הצגת הפרויקט לרשויות, ו/או תיעוד ו/או פרסום ו/או יח"צ.

לצפייה בתקנון הפרויקט - לחץ כאן.

שלבי המיזם

e48bbe58-6580-4e2f-bd54-7a1f60315942

לוחות זמנים

f5fb9fce-079c-497f-974e-d500f41160cf

תקנון

ceb8a4c9-2432-45a1-9f1a-05f62ecce183

תנאי סף

8d8eaf5a-d5ee-44bd-aa25-699e0b920b5f

צרופות נדרשות לטופס

99770f7b-4441-49ff-bdc3-edfe70fe46b8

Web part id : e48bbe58-6580-4e2f-bd54-7a1f60315942

Web part id : f5fb9fce-079c-497f-974e-d500f41160cf

Web part id : ceb8a4c9-2432-45a1-9f1a-05f62ecce183

Web part id : 8d8eaf5a-d5ee-44bd-aa25-699e0b920b5f

Web part id : 99770f7b-4441-49ff-bdc3-edfe70fe46b8

תיאור​לו"ז
פרסום קול קורא ליוצרים ולתאגידים להציע מופעים למיזם​20.3.16​
הגשת הצעות למופעים​5.4.16​
סינון ובחירת המופעים שיכללו במאגר המופעים לרשויות המקומיות​עד סוף אפריל 2016​
פנייה לרשויות המקומיות ושיבוץ המופעים​עד סוף יוני 2016​
העלאת המופעים ברשויות המקומיות​בין החודשים יולי לדצמבר 2016.​


 * למועצת הפיס הזכות לשנות את לוחות הזמנים דלעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


 

שלב א'- פרסום קול קורא ליוצרים או לתאגידים

פרסום קול קורא ליוצרים או לתאגידים המיצגים יוצרים יחידים או קבוצת יוצרים, המזמין להגיש הצעות  למופעים שישתתפו במיזם.
 
שלב ב' -  מיון ובניית מאגר המופעים

בדיקת עמידת המופעים בתנאי הסף שהוגדרו בתקנון המיזם.

מופעים העומדים בתנאי הסף, יכללו ברשימת המופעים שתוצע לרשויות המקומיות, תוך התייחסות לפרמטרים שהוגדרו בתקנון המיזם

 שלב ג' – בחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות

הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם יקבעו ע"י מפעל הפיס בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בתקנון המיזם.

שיבוץ המופעים ברשויות המקומיות השונות יעשה בהתאם לבחירת הרשויות ובכפוף לקריטריונים שנקבעו למיזם. מופע  יציג מקסימום 4 פעמים בארבע רשויות מקומיות שונות .

שלב ד' – תיאום מועדי המופעים והעלאתם

מפעל הפיס יהיה אחראי לתיאום מועדי המופעים ברשויות המקומיות.

המופעים צפויים לעלות בין החודשים יולי – דצמבר 2016. 

 * מועדי המופעים עשויים להשתנות. 
 

​ 

רשאים להגיש הצעות יחיד או תאגיד המייצג יוצר יחיד או קבוצה שחבריה יוצרים במשותף העומדים בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן:

1. מציע שהוא יוצר יחיד או קבוצה שחבריה יוצרים במשותף, רשאי להגיש הצעה אחת בלבד (טופס מקוון אחד)
    עבור 2 מופעים שונים בהשתתפותו, לכל היותר.
2. מציע שהוא מייצג אמנים רשאי להגיש הצעה אחת בלבד (טופס מקוון אחד) עבור 10 מופעים שונים לכל היותר, 
    ובלבד שלא נכללים ביניהם יותר מ-2 מופעים שמשתתף בהם אותו יוצר או אותה קבוצת יוצרים, כאמור בסעיף
    1 דלעיל.
3. כל מופע המוצע לפרויקט הינו באורך של לפחות 70 דקות.
4. היוצר או היוצר המרכזי בקבוצת יוצרים ורוב חברי קבוצת היוצרים, פעילים בתחום המוסיקה ו/או ה" סטנד אפ"
    ב- 3 השנים האחרונות לפחות.
5. היוצר או היוצר המרכזי בקבוצת היוצרים העלה בעבר (לבדו או יחד עם הקבוצה) לפחות מופע אחד באורך של
    לפחות 70 דקות, שהוצג על במה בפני הקהל הרחב.
6. אם המופע המוצע הוא בתחום המוסיקה - היוצר או היוצר המרכזי בקבוצת היוצרים הוציא לאור בעבר (לבדו או 
    יחד עם הקבוצה) לפחות אלבום אחד, שהופץ לקהל הרחב.
7. עלות המופע המוצע תהיה במסגרת העלויות שהוגדרו ומפורטות בהמשך בפרק "הצעת מחיר". מופעים שיוגשו 
    בתקציבים החורגים מההגדרות הנ"ל , יפסלו על הסף.
8. היוצר הינו אזרח ישראלי ובמקרה של קבוצת יוצרים, היוצר המרכזי ומרבית היוצרים בקבוצה, הינם אזרחי
    ישראל.
9. המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד רשום כדין בישראל.

בימות פיס 2016 - טופס מקוון