אמנות בקהילה

פעילות קהילתית אמנותית בתחומי אמנויות הבמה

תמיכה בפעילות של גופי תרבות מקומיים – קהילתיים, המשלבת אמנים חובבים (להבדיל מאמנים מקצועיים) מתחומי אמנויות הבמה כגון: חבורת זמר, תזמורת, תיאטרון קהילתי, להקת מחול וכדומה אשר פעילותם קבועה ומתמשכת.
הפעילות מעודדת עשייה אמנותית תרבותית המתקיימת ברציפות במשך כל השנה, בליווי מנהל אמנותי.

סכום המענק המבוקש:
מענק מפעל הפיס צפוי להיות בסכום שבין 50,000 ₪ ל-  150,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

רשאים להגיש בקשה:
רשות מקומית ו/או גוף תרבות שהינו תאגיד הפועל שלא למטרות רווח, העומדים בתנאי הסף.

מספר הבקשות שניתן להגיש:

לפרויקט זה ניתן להגיש לכל היותר 2 בקשות עבור שתי פעילויות שונות ברשות מקומית (ע"י שני מבקשים שונים).

אופן הגשת הבקשה: 
1. הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי הטופס באתר ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים,    באופן מקוון בלבד. בקשות שלא ישלחו בטופס המקוון לא ידונו.

2. לצורך מילוי הטופס המקוון, יש לבצע הרשמה במערכת. הרישום מתבצע באתר (באמצעות לחיצה על לחצן הרשמה
    הממוקם בראש האתר משמאל) או ישירות מהטופס.

    למעבר לסרטון הדרכה למילוי הטופס -לחץ כאן 

3. לפני מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף ואת ההנחיות במלואם.

   אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון

   בלבד. אין לשלוח חומרים בדואר.

4. לידיעתכם- את טופס הבקשה ניתן למלא בשלבים ובמועדים שונים במסגרת לוחות הזמנים המצוינים, יש לבצע   
    שמירה במהלך מילוי טופס הבקשה.

    על מנת לחזור לטופס השמור, יש להיכנס באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" לאזור האישי בו מוצגות בקשות     ששליחתם הושלמה ואלה שעדיין בהליך מילוי בקשה  למענק. 
קריטריונים לבחינת הבקשות:

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס והמתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של הפעילות(70%) | מקצועיות המנהל האמנותי (10%) | תדירות המפגשים של המשתתפים (10%) | איכות מקום המפגש (10%).

לוחות זמנים:

התמיכה מיועדת לפעילות שתושלם עד דצמבר 2016.

הגשת בקשות לפרויקט זה הסתיימה. תודה לכל המגישים.