אמנות בקהילה

 

 

בימות פיסבימות פיס
פסנתר ברחובפסנתר ברחוב
עבודת אמן בקהילהעבודת אמן בקהילה
פיסול במרחב הציבוריפיסול במרחב הציבורי
ניגון רחובניגון רחוב
הנגשת קולנוע ישראליהנגשת קולנוע ישראלי
גופי תרבות קהילתייםגופי תרבות קהילתיים
עושים סצנהעושים סצנה
חגיגת התיאטרון שלנוחגיגת התיאטרון שלנו
סדנאות מחולסדנאות מחול
ינשופים 4ינשופים 4
מקורוקמקורוק

קול קורא לרשויות המקומיות 2019 

מיזמים בתחום התרבות והאמנות

 

אנו מתכבדים לעדכן אותך כי מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות, השואפת לשפר ולייעל את תמיכתה ברשויות מקומיות בתחומי התרבות והאמנות במטרה לסייע בקיום והרחבת פעילותן של הרשויות בתחומי התרבות והאמנות, עתידה לפרסם ביום ראשון ה - 17.2.2019
קולות קוראים לשנת 2019 המיועדים לרשויות מקומיות בלבד.
מרבית הקולות הקוראים מיועדים לרשויות המדורגות 7/6 ומטה בדירוג הלמ"ס.

הקצאת המענקים בהתאם לקריטריונים שנוסחו תעשה בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי של הרשות במטרה להעניק סיוע גדול יותר לרשויות בדירוג נמוך.
השנה בפרויקטים באמנות בקהילה ניתן לבחור להגיש פרויקטים בשני מסלולים :

לעיונכם מגוון הפרויקטים לשנת 2019

מסלול פתוח ללא הגבלה

ccd028b3-76c4-4611-9ef1-009797d70d75

מסלול בחירה

19a85e4e-fe8c-48fe-9fc3-e959fb14ebf2

Web part id : ccd028b3-76c4-4611-9ef1-009797d70d75

Web part id : 19a85e4e-fe8c-48fe-9fc3-e959fb14ebf2

 

 

בימות פיסבימות פיס
פסנתר ברחובפסנתר ברחוב
עבודת אמן בקהילהעבודת אמן בקהילה
פיסול במרחב הציבוריפיסול במרחב הציבורי
ניגון רחובניגון רחוב
הנגשת קולנוע ישראליהנגשת קולנוע ישראלי
גופי תרבות קהילתייםגופי תרבות קהילתיים
עושים סצנהעושים סצנה
חגיגת התיאטרון שלנוחגיגת התיאטרון שלנו
סדנאות מחולסדנאות מחול
ינשופים 4ינשופים 4
מקורוקמקורוק

 

 

בימות פיסבימות פיס
פסנתר ברחובפסנתר ברחוב
עבודת אמן בקהילהעבודת אמן בקהילה
פיסול במרחב הציבוריפיסול במרחב הציבורי
ניגון רחובניגון רחוב
הנגשת קולנוע ישראליהנגשת קולנוע ישראלי
גופי תרבות קהילתייםגופי תרבות קהילתיים
עושים סצנהעושים סצנה
חגיגת התיאטרון שלנוחגיגת התיאטרון שלנו
סדנאות מחולסדנאות מחול
ינשופים 4ינשופים 4
מקורוקמקורוק