אמנות בקהילה

קול קורא לרשויות המקומיות 2018

מיזמים בתחום התרבות והאמנות

 

מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות, השואפת לשפר ולייעל את תמיכתה ברשויות מקומיות בתחומי התרבות והאמנות, הקימה ועדה ייעודית חדשה וקבועה, ועדה לאמנות בקהילה, שתעסוק באפיון צרכים וגיבוש מיזמים וקולות קוראים ייעודיים לרשויות מקומיות במטרה לסייע בקיום והרחבת פעילותן של הרשויות בתחומי התרבות והאמנות. 


הועדה יזמה קיומו של סקר צרכים בתחום התרבות בעשרות רשויות מקומיות ובהתייחס לתוצאותיו גובשה תכנית עבודה המיועדת לרשויות מקומיות וכוללת קולות קוראים בתחומי תרבות קהילתית, חינוך לתרבות לצעירים ולגיל הזהב, הנגשת קולנוע ועוד.
הקצאת המענקים בהתאם לקריטריונים שנוסחו תעשה בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי של הרשות במטרה להעניק סיוע גדול יותר לרשויות בדירוג נמוך.

לתשומת ליבכם, עבור כל רשות מקומית ניתן להגיש :  

  • עד 3 בקשות בלבד במסגרת כל הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

  • עד בקשה אחת בלבד בכל קול קורא.אנו מקווים שהתכנית שגובשה עונה על צרכים רחבים ומשותפים לרשויות המקומיות בישראל.

    דעתכם חשובה לנו ולכן נודה לשיתוף הפעולה שלכם במילוי משוב שיישלח אליכם בהמשך בדואר האלקטרוני.


     
     

                                                                            באיחולי הצלחה ויצירה פורייה,                                                                         מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

השנה בפרויקטים באמנות בקהילה ניתן לבחור להגיש פרויקטים בשני מסלולים :

 

אנו מתכבדים לעדכן אותך כי מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות, השואפת לשפר ולייעל את תמיכתה ברשויות מקומיות בתחומי התרבות והאמנות במטרה לסייע בקיום והרחבת פעילותן של הרשויות בתחומי התרבות והאמנות, עתידה לפרסם ביום ראשון ה - 17.2.2019
קולות קוראים לשנת 2019 המיועדים לרשויות מקומיות בלבד.
מרבית הקולות הקוראים מיועדים לרשויות המדורגות 7/6 ומטה בדירוג הלמ"ס.

הקצאת המענקים בהתאם לקריטריונים שנוסחו תעשה בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי של הרשות במטרה להעניק סיוע גדול יותר לרשויות בדירוג נמוך.

לעיונכם מגוון הפרויקטים לשנת 2019

מסלול פתוח ללא הגבלה

ccd028b3-76c4-4611-9ef1-009797d70d75

מסלול בחירה

19a85e4e-fe8c-48fe-9fc3-e959fb14ebf2

Web part id : ccd028b3-76c4-4611-9ef1-009797d70d75

Web part id : 19a85e4e-fe8c-48fe-9fc3-e959fb14ebf2