אמנות בקהילה

סדרות תיאטרון לבני נוער או לגיל הזהב ברשויות מקומיות

מועצת הפיס לתרבות ואמנות, בשיתוף עם עמותת שח"ם, מזמינות רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף בפרויקט המאפשר לבני נוער/ גיל זהב להתנסות בסדנאות תיאטרון ומשחק, בהנחיית שחקנים מקצועיים ומנוסים
בשיתוף שח"ם – ארגון השחקנים בישראל.

במסגרת הפרויקט מגיעים שחקנים ויוצרים ישראליים, ברשויות מקומיות ברחבי הארץ ומקיימים סדרת מפגשים בשיתוף בני נוער או גיל הזהב עפ"י החלטת הרשות המקומית.
לכל רשות מקומית שתשתתף בפרויקט תיבנה סדרה ייחודית  בת 10 מפגשים , מותאמת לאופי וצרכי הקהילה העתידים להשתתף בפעילויות.

 

סוגי הפעילויות האפשריות במסגרת סדרת המפגשים :

 

 1. סדנת משחק/סדנת אימפרוביזציה שיעור משחק מקצועי במסגרתו ילמדו המשתתפים את יסודות המשחק, תרגילי יסוד מעולם התיאטרון ויתנסו במשחק . בסדנה במתכונת של סדנת אימפרוביזציה יילמדו יסודות האימפרוביזציה ותיאטרון הפלייבק.

 2. כיתת אמן (ACTING STUDIO) חשיפה והיכרות מקרוב עם עולמם של שחקנים.

 3. מופע אינטראקטיבי בשיתוף עם הקהל בניית סיטואציות ומערכי אימפרוביזציה בהנחיית שחקנים מקצועיים בשיתוף והשתתפות הקהל.

 4. צפייה בהצגה צפייה בהצגות יחיד כולל שיחה עם השחקן / היוצר.

עמותת שח"ם אחראית להפעלת הפרויקט וביצועו ברשויות המקומיות שיבחרו.

מימון הפרויקט 

 
מועצת הפיס לתרבות מממנת את עלות הפרויקט בניכוי דמי השתתפות של הרשות המקומית הנקבעים בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי עפ"י הלמ"ס, כמפורט בטבלה :

 
דירוג סוציו אקונומי
עפ"י הלמ"ס​
דמי השתתפות
לרשות המקומית
1-4​2,500 ש"ח​
5-6​3,500 ש"ח​
7​6,500 ש"ח


רשות מקומית שתיבחר להשתתף בפרויקט מתחייבת לשלם את דמי ההשתתפות ישירות  למפעילת הפרויקט עמותת שח"ם בכפוף לחתימת חוזה בין הצדדים. 

רשאי להגיש בקשה


רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים, העומדת בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

לתשומת ליבכם, עבור כל רשות מקומית ניתן להגיש :  

 • עד 3 בקשות בלבד במסגרת הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

 • עד בקשה אחת בלבד בקול קורא זה.

 

הליך בחירת הרשויות המקומיות לפרויקט


הליך בחירת הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט זה יתבצע בהתאם להוראות מסמך
כללים לחלוקת מענקים – ועדת אמנות בקהילה.
בחינת הבקשות של רשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף תתבצע, בין היתר, על ידי מפעילת הפרויקט (עמותת שח"ם), על פי הקריטריונים הבאים וניקודם:

 

 • מידת התאמת מיקום הפעילות המוצע לאופי הפעילות המיועדת כולל התייחסות לנאותות וציוד (20%)

 • איכות הפעילות המוזמנת  (30%)

 • איש הקשר מטעם הרשות המקומית בהתייחס למקצועיותו וזמינותו (20%)

 • רצף השתתפות, כל הסדנאות מיועדות לאותה קבוצת משתתפים קבוצה קבועה – 10 קבוצה מעורבת – 5 קבוצה משתנה -1  (10%)

 • התרשמות כללית מקצועית לאחר בדיקה של שחם עם הרשות ביחס להתאמת הרשות המקומית לפרויקט וסיכוי הצלחתו. (20%)

 

לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 9/5/2018