אמנות בקהילה

אירוח הופעת נגני רחוב ברשויות מקומיות

מפעל הפיס יוזם פרויקט נגינה ברחווב של נגנים יחידים במטרה לחשוף סגנונות מוסיקה שונים ומוסיקה חיה ללא תשלום לציבור ברחבי הארץ.

נגנים שיעמדו בהגדרת המיזם יכללו במאגר אמנים וישובצו במופעי רחוב בכפוף לבחירת הרשות המקומיות, זמינות ותקציב.

רשות שתיבחר להיכלל בפרויקט תזכה ל- 4  הופעות רחוב שבועיות, בנות 3 שעות בכל פעם, במקום קבוע במרחב ציבורי נגיש ומרכזי על פי בחירתה.

בחירת הנגנים תיעשה בשיתוף הרשות המקומיות.
 

מימון הפרויקט

מועצת הפיס לתרבות נושאת בעלות הפרויקט ובהפעלתו.

רשאי להגיש בקשה

רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים,
העומדת בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

לתשומת ליבכם, עבור כל רשות מקומית ניתן להגיש :  

  • עד 3 בקשות בלבד במסגרת הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

  • עד בקשה אחת בלבד בקול קורא זה.

קריטריונים לבחינת הבקשות

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע, בין היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

להלן הקריטריונים והמשקולות :
  • מרחב ציבורי מוצע למופע מרכזיות, נגישות, תנועת קהל, נאותות  (30%)

  • דירוג סוציו של הרשות המקומית (40%)

  • מדד פריפראלי של הרשות המקומית (30%)

 

עקרונות לשיבוץ נגני רחוב ברשויות

  • בחירת הרשויות המקומית

  • זמינות הנגן והרשות

  • מקום מגורי הנגן – שאיפה לשבץ נגנים מקומיים לנגינה במקום יישובם

  • תקציב


לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 9/5/2018

המענק מיועד למופעים הצפויים להתקיים החל מספטמבר-אוקטובר 2018.