אמנות בקהילה

תוכניות "רזידנסי" (שהות אמנים)

תמיכה בתוכניות שהות אמנים ("רזידנסי") לטיפוח אמנים מקצועיים ישראלים או תוכניות המשלבות שהות אמנים ישראליים ובינ"ל, מתחומי אמנויות שונים.
התוכנית כוללת ליווי אמנותי והקצאת חלל ציבורי מותאם ליצירה (עם או בלי מגורים) ומאפשרת לאמנים הפועלים במסגרתה להתרכז ביצירה ולפתח אותה בתנאים מתאימים תוך גמישות ומכוונות לצרכי האמן ללא תשלום או במחיר סמלי בלבד. כמו כן, מהווה המקום מרכז למפגש עם קהל, ליצירת קהילת אמנות וליצירת קשרים בין האמנים לבין הקהל.

יודגש כי המענק  אינו מיועד לצרכי לימודים או השתלמויות כגון : כיתות אמן, תוכנית העשרה או קורסים.
 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל-  100,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאי כללי, שימו לב!

* בשנת 2017 המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. (להבדיל מבקשה המוגשת בשמו, עבור יוצר מסוים)

 

רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות :  איכות התוכנית המוצעת (40%) | נסיון מקצועי (הגוף המגיש, המנהל והצוות המקצועי)
(20%) | איכות החלל/המשכן המוצע (20%) | תקציב - התאמת התקציב לפעילות (10%) | מיקום הרזידנסי - תינתן עדיפות לפריפריה חברתית וגיאוגרפית (10%)

 

לוחות זמנים :    

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.