אמנות בקהילה

תמיכה כפולה ברשויות מקומיות המארחות מופעי פרינג'

מועצת מפעל הפיס לתרבות ואמנות, בשיתוף "תרבות לפריפריה" – משרד התרבות ועמותת אי"ב – ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון, מזמינים רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף בתכנית ניסיונית (פיילוט) לעידוד ולתמיכה ברשויות מקומיות המארחות מופעים ויצירות פרינג' בתיאטרון.

מטרת היוזמה להנגיש את עולם הפרינג' בפני קהלים חדשים ולחשוף את היצירה העצמאית לקהלים נוספים ביישובי פריפריה בפריסה ארצית.

 

רשות מקומית שתיבחר לקחת חלק בתכנית, תזכה למענק כספי כפול מזה הנהוג ב"תרבות לפריפריה", (המורכב מתמיכת מועצת הפיס ומתמיכת תרבות לפריפריה) עבור אירוח 2 מופעי פרינג' קטנים, בעלות של עד 15 אלף ₪ למופע.

 

גובה המענק ייקבע בהתאם לניקוד הרשות המקומית ב'תרבות לפריפריה'.
המענק הכפול ימומן באופן שווה מתמיכת מועצת הפיס ומתמיכת תרבות לפריפריה.

 

התמיכה הכספית המשותפת למועצת הפיס לתרבות ולמשרד התרבות, באמצעות "תרבות לפריפריה", עשויה להגיע למענק תמיכה בסך של עד 60% מעלות המופע, וברשויות מקומיות מהחברה ערבית - עד ל- 76% מעלות המופע,
בהתאם לקריטריונים. 
מועצת הפיס לתרבות תעביר את חלקה ישירות לרשות המקומית כמענק.

 

לתשומת ליבכם, הקצאת מענקים בתוכנית ניסיונית זו תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה", בכפוף לתקציב התוכנית.

רשאים להגיש בקשה

 • רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) בעלת דירוג חברתי כלכלי 6 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), או לחלופין רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7, על פי נתוני הלמ"ס, הנכללת בהגדרת יישובי "עדיפות לאומית"  מכוח החלטת הממשלה 1060 ו/או נמצאת באיזור הגליל, הנגב, בקעת הירדן, הגולן ויהודה ושומרון.

 • או תאגיד מורשה מטעם הרשות, המורשה לפעול מול "תרבות לפריפריה". (להלן יחד: הגוף המזמין).

הן הרשות והן התאגיד המורשה עומדים בכל תנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 29/7/2018

התוכנית תופעל בעונת הפעילות 2018 -2019, החל מאוקטובר 2018.​

תנאי סף

64a5e84b-5ea3-4d97-8ef4-a753fdf4c283

שלבי הפרויקט

3254646a-e02f-4592-9369-eac04cf126ce

Web part id : 64a5e84b-5ea3-4d97-8ef4-a753fdf4c283

Web part id : 3254646a-e02f-4592-9369-eac04cf126ce

 1. מגיש הבקשה הוא רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) בעלת דירוג חברתי כלכלי 6 ומטה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), או לחלופין רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7, על פי נתוני הלמ"ס, הנכללת בהגדרת יישובי "עדיפות לאומית" ו"קו עימות דרומי" כמפורט ברשימה באתר  בלבד או תאגיד מורשה מטעם הרשות, המורשה לפעול מול "תרבות לפריפריה". (להלן יחד: הגוף המזמין).

 2. הרשות המקומית ממוקמת במרחק של 15 ק"מ לפחות מתל אביב.

 3. הגוף המזמין התקשר בהסכם חתום עם 'תרבות לפריפריה' עמו  הוא עובד באופן שוטף, והוא בעל גישה למערכת המופעים באתר האינטרנט של 'תרבות לפריפריה'.

 4. הרשות המקומית מסכימה לכל תנאי התוכנית הניסיונית כמפורט בתיאור הפרויקט, באתר מועצת הפיס לתרבות.

 5. ידוע לרשות המקומית כי התמיכה הכספית תשמש להזמנת 2 מופעי פרינג' בסדרת מופעים קטנים, בשיטת כל הקודם זוכה.

 6. ידוע לרשות המקומית כי היא תהא רשאית להזמין 2 מופעי פרינג' בסדרת מופעים קטנים בעלות של עד 15,000 ש"ח למופע כולל מע"מ, מתוך מאגר המופעים של "תרבות לפריפריה", ​

 1. ​רשויות מקומיות העומדות בכל תנאי הסף של התוכנית תגשנה בקשה באתר זה.

 2. לאחר רישום באתר מועצת הפיס לתרבות ובכפוף לעמידה בתנאי הסף, "תרבות לפריפריה" תיזום פנייה לרשויות המקומיות לצורך בחירת 2 מופעי הפרינג' , בעלות של עד 15 אלף ₪ למופע כולל מע"מ , מתוך מאגר מופעי תרבות לפריפריה.

 3. שיעור התמיכה לכל רשות מקומית ייקבע על ידי תרבות לפריפריה, בהתאם לקריטריונים הנהוגים ב'תרבות לפריפריה'. מועצת מפעל הפיס לתרבות תכפיל את שיעור התמיכה הקבוע הנהוג ב'תרבות לפריפריה' בשיעור זהה, ובלבד שהמימון המשותף לא יעלה על 60% מעלות המופע, וברשויות מקומיות מהחברה ערבית - עד ל- 76% מעלות המופע, בהתאם לקריטריונים. 

 4. מועצת הפיס לתרבות תשלם את חלקה ישירות לרשות המקומית כמענק.

 5. הקצאת המענקים לפיילוט זה תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה", בכפוף למסגרת התקציבית.