אמנות בקהילה

קול קורא לרשויות המקומיות 2018

מיזמים בתחום התרבות והאמנות

 

מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות, השואפת לשפר ולייעל את תמיכתה ברשויות מקומיות בתחומי התרבות והאמנות, הקימה ועדה ייעודית חדשה וקבועה, ועדה לאמנות בקהילה, שתעסוק באפיון צרכים וגיבוש מיזמים וקולות קוראים ייעודיים לרשויות מקומיות במטרה לסייע בקיום והרחבת פעילותן של הרשויות בתחומי התרבות והאמנות. 


הועדה יזמה קיומו של סקר צרכים בתחום התרבות בעשרות רשויות מקומיות ובהתייחס לתוצאותיו גובשה תכנית עבודה המיועדת לרשויות מקומיות וכוללת קולות קוראים בתחומי תרבות קהילתית, חינוך לתרבות לצעירים ולגיל הזהב, הנגשת קולנוע ועוד.
הקצאת המענקים בהתאם לקריטריונים שנוסחו תעשה בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי של הרשות במטרה להעניק סיוע גדול יותר לרשויות בדירוג נמוך.

לתשומת ליבכם, עבור כל רשות מקומית ניתן להגיש :  

  • עד 3 בקשות בלבד במסגרת כל הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

  • עד בקשה אחת בלבד בכל קול קורא.

אנו מקווים שהתכנית שגובשה עונה על צרכים רחבים ומשותפים לרשויות המקומיות בישראל.

דעתכם חשובה לנו ולכן נודה לשיתוף הפעולה שלכם במילוי משוב שיישלח אליכם בהמשך בדואר האלקטרוני.

 

 

 

                                                                        באיחולי הצלחה ויצירה פורייה,

                                                                         מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

 

אופן הגשת מועמדות ולוחות הזמנים:

  1. לפני הגשת הבקשות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והכללים לחלוקת מענקים - ועדת אמנות בקהילה ולוודא עמידה בכל תנאי הסף המפורטים לכל מיזם.

  2. הגשת בקשה תחל אך ורק ע"י מילוי טופס מקוון, לרבות הצרופות המפורטות בטופס.

  3. שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשות: יום רביעי, 9.5.18, כ"ד באייר תשע"ח בשעה 23:59.

 


הקצאת המענקים בהתאם לקריטריונים שנוסחו תעשה בהתאם לדירוגה הסוציו-אקונומי של הרשות במטרה להעניק סיוע גדול יותר לרשויות בדירוג נמוך.

 

לחצו כאן לקריאת המסמך ​כללים לחלוקת מענקים - ועדת אמנות בקהילה

 

ההגשה לקולות קוראים אלו הסתיימה

תודה לכל המגישים ובהצלחה!