אמנות בקהילה

תמיכה בגופי תרבות קהילתיים ברשויות מקומיות

מועצת הפיס לתרבות שואפת לסייע בהעשרת פעילותם של גופי תרבות קהילתיים מתחומי אמנויות הבמה כגון : חבורות זמר, מקהלות, תיאטרון קהילתי, להקת מחול וכד', הפועלים בקביעות ברשויות המקומיות, בהנחיה של מנהל מקצועי ומשלבים אמנים חובבים.
המענק מיועד להפקה חדשה של גוף התרבות הקהילתי או לפעולות העשרה ושדרוג מקצועי של פעילות גוף התרבות כגון אירוח אמן חיצוני- במאי, כוריאוגרף, מוסיקאי לעבודה עם הקבוצה או לפעולות דומות בהתאם לצרכי גוף התרבות הקהילתי.

מימון הפרויקט

מענק מועצת הפיס לבקשות שיאושרו בכפוף לקריטריונים ולתקציב יקבע בהתאם לדירוג הסוציו אקונומי
של הרשות המקומית לפי דירוג הלמ"ס, כמפורט בטבלה:

 

דירוג סוציו אקונומי עפ"י הלמ"ס 

גובה המענק

לרשות המקומית​​

1-4​

עד 45,000 ש"ח  ​

5-6​

עד 40,000 ש"ח ​

7​

עד 30,000 ש"ח


רשאים להגיש בקשה

רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים או תאגיד שהוסמך על ידי הרשות אשר באמצעותו פועל גוף התרבות הקהילתי, הרשום כדין בישראל ופועל שלא למטרות רווח והוסמך לכך עי הרשות, העומדים בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

לתשומת ליבכם, עבור כל רשות מקומית ניתן להגיש :  

  • עד 3 בקשות בלבד במסגרת הקולות הקוראים המפורסמים במועד זה.

  • עד בקשה אחת בלבד בקול קורא זה.

קריטריונים לבחינת הבקשות


הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע, בין היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.

להלן הקריטריונים והמשקולות
  • איכות אמנותית של גוף התרבות בהתייחס לפעילות שוטפת , תוצר אמנותי קודם, רמתו המקצועית של המנהל האמנותי (20%)

  • איכות ההצעה עבורה מבוקש מענק הפקה/שדרוג בהתייחס לרמה אמנותית של התכנים המוצעים, תרומה מקצועית לגוף התרבות הקהילתי (40%)

  • דירוג סוציו-אקונומי של הרשות המקומית (30%)

  • דירוג פריפריאלי של הרשות המקומית (10%)

 

לוחות זמנים

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 9/5/2018

המענק מיועד למופעים או פעולות העשרה הצפויות להתקיים לא יאוחר מדצמבר 2019.