אמנות בקהילה

שאלות נפוצות - קולות קוראים רשויות מקומיות 2020

מה זה "שגריר פיס לתרבות" ?

​​​

בעל תפקיד שראש הרשות המקומית מינה מראש והעניק לו הרשאה להגיש בקשות למענקים למפעל הפיס בתחום התרבות עבור הרשות המקומית.
שגריר זה קיבל הרשאה בהתאם ממפעל הפיס להגשת בקשות למענקים עבור הרשות המקומית שאותה הוא מיצג. ​

למה עברתם לעבוד עם "שגריר הפיס לתרבות" ?

אנו שואפים לשפר ולייעל את השירות לרשויות המקומיות .
מינוי איש קשר אחד שיהווה נציג הרשמי של הרשות המקומית, מולו נהיה בקשר שוטף, יאפשר לרשות לעקוב אחר הקולות הקוראים, להגדיר סדרי עדיפויות ולממש מענקים.​

אני לא יודע/ת מי שגריר הפיס לתרבות ברשות המקומית שלי ?

מומלץ לפנות לרשות המקומית לבירור.​

מה ניתן לעשות אם עדיין לא מינו אצלנו שגריר פיס לתרבות ?

לצערנו, בהעדר שגריר פיס לתרבות לא ניתן להגיש בקשה. אך עוד לא מאוחר מדי.
מומלץ לפנות לראש הרשות שימנה שגרירי פיס מטעמו. ולעדכן אותנו בהחלטה.

כמה פרויקטים יכולה רשות מקומית לבחור ?

מותר לבחור עד  6 פרויקטים. ​

האם חייבים לבחור 6 פרויקטים ?

לא . ניתן לבחור פחות אך לא יותר מ- 6 פרויקטים​.

מי קובע את סדר העדיפות ?

הרשות המקומית, באמצעות שגריר הפיס לתרבות. ממלאים את סדר העדיפות של הרשות המקומית בפרויקטים השונים בטופס מקוון ייעודי (טופס סדר עדיפות. מפעל הפיס מתחשב בסדר העדיפויות.  ​

כמה פרויקטים יאושרו לכל רשות ?

מספר המענקים לרשויות תלוי במספר הרשויות שיפנו אלינו ובתקציב שעומד לרשותנו .
מועצת הפיס לתרבות שואפת להעניק לכל רשות בין 2-4 פרויקטים. לאחר שיוגשו כל הבקשות נדע. ​

מתי ימסרו תשובות?

מועד מתן התשובות שונה מפרויקט לפרויקט.
תשובות יינתנו החל ממאי ועד אוגוסט יושלם הליך מתן תשובות בכל הפרויקטים.